Skipurit Halaleikhópsins

Skipurit Halaleikhópsins 2008 - 2009

Skipurit er leiðbeinandi skjal um verkaskiptingu í leikhúsinu.

Formaður:

 • Boðar fundi stjórnar, félags- og aðalfundi. Er fundarstjóri, nema á aðalfundi.
 • Er andlit félagsins út á við. Annast samskipti við opinbera aðila og aðra fyrir hönd félagsins.
 • Hefur góða yfirsýn yfir starfsemi félagsins.
 • Miðlar upplýsingum úr formannapósti til stjórnar og félagsmanna.
 • Sér um verkaskiptingu á skilgreindum verkefnum sem upp koma hverju sinni.
 • Er vakandi fyrir því sem betur mætti fara í starfsemi félagsins.
 • Skal halda góðu sambandi við félagsmenn og reyna að virkja sem flesta til starfa.

Varaformaður:

 1. Tekur yfir starf formanns í forföllum hans.
 2. Þarf að starfa náið með formanni og hafa góða yfirsýn yfir störf formanns.
 3. Formaður og varaformaður eru ábyrgir fyrir góðu upplýsingaflæði sín á milli og innan félagsins.
 4. Er tengiliður og hefur umsjón með þeim leikstjórum sem félagið kann að ráða til sín á starfsárinu.
 5. Er almennur stjórnarmaður.
 6. Er vakandi fyrir því sem betur mætti fara í starfsemi félagsins.
 7. Skal halda góðu sambandi við félagsmenn og reyna að virkja sem flesta til starfa.

Gjaldkeri:

 • Hefur yfirumsjón og ábyrgð á fjármunum félagsins, svo sem greiðir reikninga, ávaxtar fjármuni, innheimtir félagsgjöld o.s.frv.
 • Sér til þess að reikningar séu endurskoðaðir og skilar ársuppgjöri á aðalfundi.
 • Tekur við uppgjöri frá miðasölustjóra hverju sinni.
 • Sér um að samþykkja öll útgjöld áður en þau fara fram
 • Sækir um alla styrki, ásamt öðrum í styrkjanefnd sem stjórn kýs og fær aðra til aðstoðar ef þörf krefur.
 • Sér til þess, í samráði við þann sem umsjónamann félagatals, að félagatal sé rétt.
 • Sér til þess að aðhalds og hagsýni sé gætt í rekstri félagsins.
 • Annast samningagerð, ásamt formanni, við leikstjóra svo og aðra starfsmenn sem eru ráðnir.
 • Er vakandi fyrir því sem betur mætti fara í starfsemi félagsins.
 • Skal halda góðu sambandi við félagsmenn og reyna að virkja sem flesta til starfa.

Ritari:

 1. Heldur fundagerðabók, skráir það sem fram kemur á stjórnarfundum og annað markvert utan þeirra.
 2. Heldur saman öllu sem félagið gefur út, svo sem fréttabréfum, leikskrám, myndum og pistlum.
 3. Gerir uppkast að félagsfundar- og aðalfundarboðum ásamt formanni.
 4. Hefur yfirumsjón með útgáfu fréttabréfa að hausti og að vori (fyrir aðalfund), auk annarra tilkynninga, í samvinnu við stjórn félagsins.
 5. Er vakandi fyrir því sem betur mætti fara í starfsemi félagsins.
 6. Skal halda góðu sambandi við félagsmenn og reyna að virkja sem flesta til starfa.

Meðstjórnandi:

 1. Starfar vel að þeim verkefnum sem meðstjórnanda kunna að vera falin.
 2. Tengiliður milli stjórnar og starfsmanna.
 3. Annast fjölritun handrita.
 4. Er vakandi fyrir því sem betur mætti fara í starfsemi félagsins.
 5. Skal halda góðu sambandi við félagsmenn og reyna að virkja sem flesta til starfa.
 6. Sér um að finna húsnæði fyrir frumsýningarpartý.

Varastjórnarmenn:

 • Eru boðaðir á stjórnarfundi og æskilegt er að þeir mæti.
 • Skulu fylgjast vel með störfum stjórnar.
 • Leysa af aðalstjórnarmenn í forföllum þeirra.
 • Ganga til liðs við framkvæmdastjóra sýninga og taka að sér vinnu við sýningar.
 • Eru vakandi fyrir því sem betur mætti fara í starfsemi félagsins.
 • Skulu halda góðu sambandi við félagsmenn og reyna að virkja sem flesta til starfa.

Styrkjanefnd:

 1. Sér um að sækja um styrki í samráði við gjaldkera.
 2. Fylgist vel með auglýsingum um styrki og leitar allra leiða við að leita uppi styrktaraðila.
 3. Útbýr styrkumsóknir og skilar þeim inn á tilteknum tíma. Sér um að ávallt sé til afrit af öllum styrkumsóknum og heldur þeim til haga í sér möppu ásamt þeim svörum sem berast við þeim.
 4. Skilar inn greinargerðum vegna styrkumsókna tímanlega, ef um það er beðið.


Önnur störf:

Framkvæmdastjóri sýningar:

Stjórn ræður framkvæmdastjóra vegna hverrar sýningar, en hann velur sér síðan eftirtalda starfsmenn í samvinnu við stjórn og leikstjóra eftir því sem við á:

  1. Miðasölustjóra
  2. Leikskrárstjóra
  3. Fjölmiðlafulltrúa
  4. Tæknimenn
 1. Halda skal vikulega framkvæmdastjórnarfundi, t.d. hálftíma fyrir æfingu á föstum vikudegi. Framkvæmdastjórn skipa eftirfarandi: Framkvæmdastjóri, leikstjóri, aðstoðarleikstjóri, fjölmiðlafulltrúi, búningahönnuður, leikmyndahönnuður, ljósahönnuður og tónlistarstjóri.
  Aðrir, s.s. leikskrár-, leikmuna- og förðunarfólk, skal kallað til eftir þörfum. Þá skal sýningarstjóri koma inn í dæmið, þegar fram í sækir. Á fyrstu fundum framkvæmdastjórnar skal unnin vinnuáætlun fyrir alla sýninguna, þar sem greind eru tímamörk fyrir leikmynd, búninga, ljós, leikmuni og annað. Þessari áætlun skal framkvæmdastjóri sjá til að fylgt sé eftir. Val á leikurum í hlutverk er ekki einkamál leikstjórans og skal fjallað um það.
 2. Hefur yfirumsjón með að störf framkvæmdastjórnar séu unnin.
 3. Framkvæmdastjóri þarf að hafa gott samstarf við stjórn.
 4. Framkvæmdastjóri boðar og/eða afboðar sýningar að höfðu samráði við stjórn og sýningarstjóra.
 5. Framkvæmdastjóri er ábyrgur fyrir öllum frágangi og skilum á lánshlutum eftir að sýningum lýkur og skilar uppgjöri til gjaldkera.
 6. Framkvæmdastjóri er sá sem tekur fyrst til starfa og hættir síðastur. Hans starf er að annast yfirverkstjórn uppsetningarinnar. Leikstjóri ræður á leiksviðinu, en framkvæmdastjóri ræður utan leiksviðsins. Mikilvægt er að framkvæmdastjóri sé vel inni í öllum þáttum uppsetningarinnar og fylgist grannt með.
 7. Eitt fyrsta verkið er að útbúa fjárhagsáætlun. Hún skal samin í samráði við aðra framkvæmdaraðila verksins og stjórn leikfélagsins. Skila skal nákvæmu bókhaldi. Kostnaðaráætlunin skal endurskoðuð með jöfnu millibili á æfingatímabilinu og er sparnaður lykilorðið hér. Sjá til þess að allir haldi sig innan marka áætlunarinnar.
 8. Er viðbúinn að leysa óvænt vandamál.
 9. Heldur lista yfir þá muni, tæki og tól sem fengin eru að láni eða tekin eru á leigu, í samvinnu við aðstoðarleikstjóra. Fram komi: hver fékk lánað, hvaðan, greiðsla (ef e-r), hvenær er lofað að skila. Hafa umsjón með að öllu sé skilað og borgað fyrir og eftir sýningar.
 10. Boðar brunavörð til úttektar á sýningu og eldvörnum hússins þegar leikmynd er tilbúin. Þó ekki seinna en 2 vikum fyrir frumsýningu. Upplýsir leikmyndahönnuð um þau atriði sem gæti verið sett út á.

Miðasölustjóri:

 1. Skal velja starfsfólk í miðasölu, sælgætissölu, dyravörslu og fatahengi í samráði við stjórn.
 2. Gerir upp hverja sýningu og skilar til gjaldkera.
 3. Sér um skipulag og umsjón miðapantana.
 4. Sér um sælgætissölu og innkaup.
 5. Les inn á símsvara og sér til þess að hann innihaldi ávallt nýjustu upplýsingar.

Leikskrárstjóri:

 1. Ræður tvo starfsmenn í leikskrár-og veggspjaldanefnd.
 2. Finnur einhvern til að útbúa leikskrá og veggspjald eða annað prentað efni vegna sýningarinnar eftir því sem við á. Hefur góð samskipti við þann aðila og hugar vel að tímasetningum.. Sá aðili þarf að geta skilað efni af sér í því formi sem prentsmiðjur þurfa.
 3. Sýnir stjórn og leikstjóra tilbúna próförk af leikskrá a.m.k viku áður en skila þarf til prentunar
 4. Sér um auglýsingaöflun (t.d. styrktarlínusöfnun) – myndatökur (fyrir leikskrá) – söfnun greina og upplýsinga og útgáfu leikskrár ásamt prófarkalestri.
 5. Leitar tilboða vegna prentunar og kemur í prentun tímanlega.
 6. Hefur störf um leið og framkvæmdastjóri.

Kaffi- og þrifumsjónarmaður:

 1. Hefur störf þegar æfingar hefjast. Hellir upp á kaffi og sér um að það sé til nægt drykkjarvatn.
 2. Hefur umsjón með tiltekt í húsnæði Halaleikhópsins.
 3. Skipuleggur búningaaðstöðu fyrir hvern leikara og sér til þess að hún sé notuð.
 4. Sér um innkaup á t.d. hreinlætis- og kaffivörum.
 5. Sér til þess að almennar umgengnisreglur séu haldnar.

Fjölmiðlafulltrúi:

 1. Selur sýninguna!
 2. Athugið að forkynning á verki er mjög mikilvæg.
 3. Hefur störf um leið og framkvæmdastjóri. Helst 2-3 mánuðum fyrr.
 4. Ber ábyrgð á kynningum og auglýsingum – fyrir sýningar og á meðan sýningatímbili stendur.
 5. Kemur fréttatilkynningum á ljósvakamiðla og í öll blöð með myndum, þar sem það á við.
 6. Hefur yfirumsjón með markaðssetningu og auglýsingum á félaginu og verkefnum þess.
 7. Fær fólk til að sinna þessu með sér.
 8. Sér til þess að teknar séu myndir við tækifæri eða atburði sem félagið á í hlut.
 9. Hefur í huga að aðstæður leyfi myndatökur snemma á æfingatímabilinu, þ.e. að búningar og leikmynd séu útbúin til þess tímanlega!
 10. Gætir hagsýni í útgjöldum og hefur samstarf við gjaldkera.
 11. Hefur í huga hvers konar verk er um að ræða, með tilliti til áhorfendahóps, bestu kynningarmiðla og kynningar.
 12. Sér um að leita uppi alla miðla sem hafa fríar auglýsingar og tilkynningar og sendir á það auglýsingar jafnóðum.
 13. Sendir út fréttatilkynningar til allra miðla þess efnis að æfingar séu að hefjast/hafnar og síðan aðra skömmu fyrir frumsýningu. Athugar að nýta sér vel ef um nýtt verk er að ræða eða annað sérlega fréttnæmt um sýninguna.
 14. Útbýr lista yfir fyrirtæki og stofnanir með tilliti til markhóps og kynningar.
 15. Útvegar viðtöl í allar tegundir miðla. Setja það í gang með mjög góðum fyrirvara. Fylgir öllu eftir og ýta vel á fjölmiðlafólk.
 16. Athugið að fréttir á sjónvarpsrásum eru mjög sterkur miðill. Vera á verði gagnvart fréttnæmum atburðum sem tengjast sýningunni eða félaginu, beint eða óbeint.
 17. Býður fjölmiðlafólki á æfingar, jafnvel í byrjun. Sumir fjölmiðlar birta ekki gagnrýni um áhugaleikhús.
 18. Fylgist með uppsetningunni frá upphafi og mætir reglulega á æfingar.
 19. Hefur skriffinnsku á hreinu! Skrifar hjá sér við hvern var rætt, hvaða dag, klukkan hvað, inntak samtals, hvenær hafa skuli samband næst, og annað sem máli skiptir.
 20. Kannar tímanlega í samráði við stjórn og leikara mögulega sýningardaga.

Tæknimenn:

 1. Ljósahönnuður
 2. Ljósamenn
 3. Hljóðmenn
 4. Leikmyndasmiðir
 5. Málarar
 6. Búningafólk
 7. Sminkur
 8. Sviðsmenn
 9. Leikmunaverðir

Æskilegt er að hver starfsmaður fái eða komi sér upp möppu með frekari uppástungum og minnispunktum varðandi sitt starfssvið.

Aðstoðarleikstjóri:

 1. Er hægri hönd leikstjóra á æfingatímabilinu og vinnur í nánu samstarfi við stjórn.
 2. Lætur alla vita ef nauðsynlegt er að gera breytingar á æfingarplani.
 3. Hefur yfirumsjón með hvísli á æfingatímabilinu eða fær fólk í það.
 4. Er síðasti maður út úr húsnæðinu, slekkur, lokar gluggum og læsir.

Sýningarstjóri:

 1. Sýningarstjóri stjórnar sýningunni.
 2. Sýningarstjóri þarf að kunna sýninguna mjög vel og sjá til þess að ekkert fari úrskeiðis baksviðs og að allar skiptingar gangi snuðrulaust fyrir sig. Gott er að taka ljósmynd af hverju sviði og hengja á vegg nálægt aðalinnkomu á sviði. Einnig lista yfir leikmuni hvers og eins og annan lista yfir almenna leikmuni. Leikmunir sem fleiri en einn notar eru á ábyrgð sýningarstjóra.
 3. Ber ábyrgð á tímasetningum, réttum innkomum og að allir og allt sé til reiðu þegar hver sýning hefst.
 4. Ákveður hvenær sýning hefst og sér um tímatöku í hléi.
 5. Grípur inní ef einhver vandamál koma upp.
 6. Sýningarstjóri tilkynnir öllum aðilum þegar hleypt er í salinn.
 7. Hefur auga með að leikarar séu tilbúnir að fara inn á svið, þegar þeim ber. Ábyrgðin er þó alfarið leikarans.
 8. Sýningarstjóri er framkvæmdaaðili kynninga í fyrirtækjum/skólum/stofnunum. Framkvæmdastjóri sér um skipulagningu í samráði við fjölmiðlafulltrúa.
 9. Síðasti maður úr húsi á að vera sýningarstjóri. Slökkva ljós og á tækjum, læsa hurðum, kanna húsið með eldhættu í huga .
 10. Heldur gott tímaplan. Sér til þess að allir mæti 2 tímum fyrir sýningu.
 11. Fer yfir leikmuni og sviðsmynd fyrir sýningar.
 12. Sér um að leikarar og tæknimenn séu ekki ónáðaðir (u.þ.b. 20 mínútum fyrir sýningu).
 13. Hefur umsjón með hvenær áhorfendum er hleypt í salinn.
 14. Er tengiliður milli tæknimanna, miðasölu og leikara tveim tímum fyrir sýningu og þar til áhorfendur eru farnir úr sal.
 15. Sér um að geyma verðmæti fyrir leikara.
 16. Sér um að loka öllum dyrum og athuga að neyðarútgangar séu í lagi.

Sviðs- og Leikmunavörður:

 1. Fylgist með fyrir og eftir sýningar að allir leikmunir séu á sínum stað.
 2. Fær skrá frá leikstjóra fyrir frumsýningu yfir þá leikmuni sem eru í notkun og hverjir nota þá, hvar og hvenær.

Umsjónarmaður förðunardeildar:

 1. Hefur yfirumsjón með öllu sminki og efnum til förðunar og hárgreiðslu í eigu félagsins.
 2. Sér um að efni til förðunar og hárgreiðslu séu í aðgengilegu horfi.
 3. Skal fylgjast vel með útlánum og passa að vörum sé skilað eða greitt fyrir.
 4. Að sjá til þess að gengið sé vel frá fyrir og eftir sýningar og í lok leiktímabils.
 5. Hefur gott samstarf við leikstjóra.
 6. Athugar að gæta aðhalds og hagsýni við innkaup til förðunar.
 7. Reynir að fá til liðs við sig aðra félaga.
 8. Skal tilnefna einhvern í sinn stað í forföllum sínum.
 9. Á að vera í góðu sambandi við stjórn.

Ljósameistari:

 1. Hefur yfirumsjón með ljósa-og tæknibúnaði. Sér til þess að hann sé ávallt tryggilega frágenginn.
 2. Sér til þess í samráði við gjaldkera að leiga sé innheimt þegar um það er að ræða.
 3. Skal hafa gott samstarf við leikstjóra.
 4. Sér um að gera tillögu til stjórnar um kaup á æskilegum tæknibúnaði eða endurnýjun búnaðar.
 5. Fær til liðs við sig aðra félaga.
 6. Tilnefnir einhvern í sinn stað í forföllum sínum.
 7. Er í góðu sambandi við stjórn félagsins.

Umsjónarmaður búningadeildar:

 1. Hefur umsjón með búningaeign félagsins.
 2. Sér um að koma búningum og öðru þeim tilheyrandi í aðgengilegt horf.
 3. Passar að útlán og útleiga sé skráð og fylgist með að öllu sé skilað.
 4. Skal ganga vel frá öllum búningum.
 5. Hefur gott samstarf við leikstjóra.
 6. Sér um að aðhalds og hagsýni sé gætt við innkaup til búningagerðar.
 7. Gerir kostnaðaráætlun í samráði við gjaldkera vegna búninga.
 8. Fær til liðs við sig aðra félaga.
 9. Tilnefnir einhvern annan í forföllum sínum.
 10. Er í góðu samstarfi við stjórn.

Umsjónarmaður leikmyndar:

 1. Hefur yfirumsjón með leiktjöldum og leikmyndasmíði.
 2. Leggur áherslu á nýtni og hagsýni í smíðum .
 3. Gengur vel frá leiktjöldum og leikmynd.
 4. Hefur gott samstarf við gjaldkera varðandi innkaup.

Húsvörður:

 1. Sinnir almennum húsvarðarstörfum (opna, loka, læsa, slökkva hita, loftræsta, laga og redda.
 2. Ber ábyrgð á viðhaldi hússins og innbúi þess, vinnur að álitsgerð þar að lútandi og sér til þess að viðhald sé framkvæmt.
 3. Annast útlán og endurheimt á sínum flokkum með notkun útlánabókar.
 4. Skal sjá til þess að almennar húsreglur séu haldnar.

Almennt:

Í lok hvers vinnutímabils, ættu allir að skila af sér vinnuskýrslu, fara yfir þennan bækling með framkvæmdastjórn verksins og kanna hvernig til tókst.

Búa skal til boðsmiðalista samhliða vinnunni og útbúa síðan endanlegan lista í samráði við framkvæmdastjóra (-stjórn) sýningarinnar.

Listar:

Boðsmiðalisti: framkvæmdarstjóri, í samráði við stjórn og framkvæmdastjórn

PR – listi: fjölmiðlafulltrúi (eigin smíð)

Þessir listar skulu endurnýjaðir fyrir hverja uppfærslu. Í þeim skal tilgreint, auk fyrirtækis/stofnunar/einstaklings, þeir tengiliðir sem best er að hafa samband við, símanúmer, netfang, heimilisfang og annað, sem að gagni getur komið.

Ath. að oft getur verið gott að vita hverja má EKKI tala við.

 

Um Halaleikhópinn

Halinn, leikhús Halaleikhópsins, er í Sjálfsbjargarhúsinu, Hátúni 12, 105 Reykjavík.
Gengið er inn að norðanverðu þar sem stendur Sundlaug og dagvist fyrir ofan dyrnar.

Netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sími: 897-5007
Kennitala: 421192-2279
Bankareikningur: Íslandsbanki 0516-26-009976

Halaleikhópurinn er áhugaleikfélag sem stofnað var  27. september 1992. Félagið er rekið af félagsfólkinu sjálfu sem gengur í öll verk og hefur engan launaðan starfsmann. Árlega er sett upp vegleg leiksýning og er þá ráðinn atvinnuleikstjóri til verksins. Einnig eru haldnar stuttverkasýningar sem við stýrum sjálf og ýmsar skemmtanir fyrir félagsfólk og gesti þeirra. Félagar koma úr ýmsum áttum og hafa hæfileika hver á sínu sviði sem kemur sér vel í þeim fjölbreyttu verkefnum sem leysa þarf áður en ljósin kvikna á sviðinu.

Sérstaða Halaleikhópsins birtist í því að þar eru aðstoðarfólk og hjálpartæki velkomin með félögunum í þeim verkum sem þeir taka að sér. Þannig hefur starfið brotið niður múra og stuðlað að auðugra samfélagi þar sem allir geta lagt sitt af mörkum. Halaleikhópurinn er aðili að Bandalagi íslenskra leikfélaga og tekur virkan þátt í starfi þess.

Sýningar Halaleikhópsins vekja jafnan athygli enda hefur félagið verið ófeimið við að kynna þær með ýmsum hætti. Þar er sjaldnast ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur enda jafnan tekist á við þekkt leikskáld, erlend sem íslensk, og ólík leikverk, gaman sem alvöru. Leikhús Halaleikhópsins er staðsett í húsi Sjálfbjargar að Hátúni 12 í Reykjavík þar sem aðgengi er gott. Þar fer einnig almennt félagsstarf leikhópsins fram.

Halinn, Hátún 12, 105 Reykjavík

Leikverk

 • Ástandið

  Ástandið – saga kvenna frá hernámsárunum eftir Sigrúnu Valbergsdóttur og Brynhildi Olgeirsdóttur. 
  Leikstjóri er Sigrún Valbergsdóttir.
  Frumsýnt 8. febrúar 2019

  Leikritið fjallar um fjórar vinkonur sem hittast á kaffihúsi 50 árum eftir hernámið og rifja upp sögur sínar frá þeim árum. Þær eiga sér sameiginlegar minningar því að allar hafa þær orðið ástfangnar af hermönnum sem hér dvöldu á hernámsárunum. Sögur sem þær hafa sumar ekki getað sagt frá fyrr um hvernig líf þeirra var þá og nú. Ýmsar aðr...

 • Maður í mislitum sokkum

  Maður í mislitum sokkum eftir Arnmund S. Backman
  Þröstur Guðbjartsson leikstýrir
  Frumsýnt 2. febrúar 2018

  Maður í mislitum sokkum fjallar um ekkju sem býr í eldriborgara blokk. Dag einn er hún kemur út úr Bónus situr ókunnur maður í farþegasætinu i bílnum hennar. Maðurinn veit ekki hvað hann heitir, hvar hann býr eða hvert hann er að fara en hann er í mislitum sokkum. Af ótta við almenningsálitið ákveður ekkjan að taka hann með sér heim. Vinkonur hennar og eiginmenn þeirra fléttast inn í málið me...

 • Farið

  Farið eftir Ingunni Láru Kristjánsdóttur
  Leikgerð og leikstjórn Margret Guttormsdóttir
  Frumsýnt 4. nóvember 2016

  Halaleikhópurinn frumflytur nýtt, íslenskt leikverk, Farið, eftir Ingunni Láru Kristjánsdóttur. Verkið var sérstaklega samið fyrir leikhópinn í kjölfar samtals milli höfundar og félaga og byggir það á reynslu og skoðunum þeirra.
  Farið er pólitískt leikrit sem gerist um borð í 100 hæða, steinsteyptu geimskipi á ferð um geiminn. Farþegar eiga þar í samskiptum við kerfið um borð og mæta ö...

 • Stræti

  Stræti eftir Jim Cartwright
  Leikstjórn og leikgerð: Guðjón Sigvaldason
  Frumsýnt 29. janúar 2016

  Stræti er átakasaga með kómísku ívafi og fjallar um fólk sem býr við sömu götu. Aðstæður þeirra markast af efnislegri óvissu, firringu og brotnum samskiptum. Þar eiga allir sína drauma sem halda mörgum á floti þegar viljinn dugar ekki í erfiðum kringumstæðum. Samskiptin eru oft hrjúf og óvægin með óþvegnu og grófu orðfari sem er ekki fyrir viðkvæma. Áhorfandinn fylgist með fólki gera sig klárt til að s...

 • Sagan af Joey og Clark

  Stræti eftir Jim Cartwright
  Leikstjóri: Guðjón Sigvaldason
  Sýningin Sagan af Joey og Clark var frumsýnd 4. desember 2015

  Í sögunni af Joey og Clark er litið inn á eitt heimilið við Strætið. Þetta er sjálfstætt verk úr strætinu sem ekki verður með í heildarverkinu sem við sýnum eftir áramót. Það er sýnt sem sjálfstætt stuttverk (ca 50 mín) . Sagan fjallar um ást samkynhneigðra, ungra manna, leit þeirra að lausn í hverfulum heimi og örlög þeirra á tímum kreppu og atvinnuleysis.

  Orðfæri persónanna ...

 • Innlit í Stræti - Eintöl

  Stræti eftir Jim Cartwright
  Leikstjóri: Guðjón Sigvaldason
  Sýningin Innlit í Stræti var frumsýnd 4. nóvember 2015

  Í Innlit í Stræti eru flutt „Eintöl“ þar sem við fáum nasaþef af persónuflóru verksins gegnum eintöl nokkurra íbúa strætisins.

  Við hittum Skinnið sem er bulla með ofbeldisfulla fortíð en hefur nú snúist til dharma. Prófessorinn, misheppnaður rithöfundur, fjallar um bókina sem aldrei varð til. Þarna býr Valerie, einstæð móðir sem býr við kúgun og heimilisofbeldi og drýgir tekjurnar me...

 • Tíu litlir strandaglópar

  Tíu litlir strandaglópar
  Upphaflegur þýðandi Hildur Kalman
  Frumsýnt 30. jan. 2015

  Leikritið segir sögu af tíu einstaklingum sem boðið er af dularfullum hjónum í helgarferð á

  klettaeyju.  Gestirnir eru ekki fyrr komnir á staðinn en einn þeirra deyr á grunsamlegan hátt.

  Öll eru þau strand á eyjunni og komast hvergi.  Gestgjafinn, sem hvergi sést, ásakar hvert og eitt þeirra í hljóðupptöku um að hafa sloppið undan réttvísinni vegna brota sem þau eiga að hafa framið.  

  Strandaglóparnir byrja að ...

 • Sambýlingar

  Eftir Tom Griffin í þýðingu Odds Bjarna Þorkelssonar
  Leikstjóri: Oddur Bjarni Þorkelsson
  Frumsýnt 25. jan. 2014

  Verkið fjallar um 4 menn sem eru misjafnlega staddir í andlegum þroska og búa saman í íbúð. Þeir sjá um sig að nokkru leyti sjálfir, en umsjónarmaðurinn Þór lítur til með þeim og sér um að allt gangi vel. Við fáum að fylgjast með þeim tækla hið daglega líf, sem getur reynst ansi snúið og niðurstaðan æði oft sprenghlægileg eða grátbrosleg. Rottuveiðar, partíhald og ástamál koma við sög...

 • Rympa á ruslahaugnum

  Rympa á ruslahaugnum eftir Herdísi Egilsdóttur
  Leikstjóri er Herdís Ragna Þorgeirsdóttir
  Frumsýnt 10. febrúar 2013

  Leikritið fjallar um Rympu sem lifir og býr á Ruslahaugnum. Hún er frekar ófyrirleitin og hagar lífi sínu ekki alltaf eftir lögum og reglu. Undir harðsoðnu yfirborðinu býr reynsla frá æsku. Hún er svolítið einmana með tuskukarlinum sínum og því er það mjög kærkomið þegar hún fær heimsókn tveggja afskiptra barna. Tekur hún þau í sína umsjá og kennir þeim ljótar listir. Inn í sögun...

 • Hassið hennar mömmu

  Leikgerð og leikstjórar: Margrét Sverrisdóttir og
  Oddur Bjarni Þorkelsson, byggt á þýðingu Stefáns Baldurssonar
  Frumsýnt 10. febrúar 2012

  Hér er um að ræða farsa. Lúðvík, ungur maður, kemur heim til pabba síns og ömmu og sér að þar er ýmislegt undarlegt á seyði. Upp hefst mikill misskilningur og flæktur flóki, eins og vera ber í heiðarlegum försum, þar sem allir kappkosta við að hylma yfir og ljúga sig út úr hinum undarlegustu aðstæðum. Sem er skiljanlegt þar sem um ýmis konar lögbrot er að ræða,...

 • Góðverkin kalla!

  Góðverkin kalla!
  Eftir Ármann Guðmundsson, Sævar Sigurgeirsson og Þorgeir Tryggvason.
  Leikstjórar Oddur Bjarni Þorkelsson og Margrét Sverrisdóttir
  Frumsýnt 4. feb. 2011

  Góðverkin kalla! er gamanleikrit sem gerist á Gjaldeyri við Ystunöf þar sem lífið snýst um góðverk. Allir sem ekki hafa tapað glórunni, lifa fyrir starfsemi góðgerðafélaga sem eru mörg á Gjaldeyri við Ystunöf. Segja má frá því að ný hjúkrunarkona kemur til bæjarins, og er tekið opnum örmum af ýmsum íbúum sveitarfélagsins. Sjúkrah...

 • Sjöundá

  Sjöundá - Svartfugl Gunnars Gunnarssonar
  Leikgerð Ágústa Skúladóttir, Þorgeir Tryggvason og leikhópurinn
  Leikstjóri Ágústa Skúladóttir
  Frumsýnt 5. feb. 2010

  Í Svartfugli vindur í raun fram tveimur sögum. Ástarmál og sálarstríð Eyjólfs Kapelláns og svo atburðirnir á Sjöundá og réttarhöldin yfir Steinunni og Bjarna. Við vinnslu leikgerðarinnar voru fjögur atriði lögð til grundvallar. Í fyrsta lagi að einbeita sér að Sjöundármálinu, í öðru lagi að láta tvær stúlkur gegna hlutverki „sögumanna“ eða ...

 • Sjeikspírs Karnival

  Sjeikspírs Karnival eftir William Shakespeare í þýðingu Helga Hálfdánarsonar

  Leikgerð og leikstjórn: Þröstur Guðbjartsson

  Leikgerð Þrastar Guðbjartssonar er unnin upp úr þrem verkum Shakespeare: Þrettándakvöldi, Draumi á Jónsmessunótt og
  Hinriki IV. Þetta er ærslafullur gamanleikur, sem gerist á einum degi í Illiríu á Karnivali hjá Orsínó greifa. Hann er dapur og því koma vinir hans og leika fyrir hann alls kyns gamanleiki, til að létta honum lífið.

  ...
 • Gaukshreiðrið

  One Flew Over the Cuckoo's Nest

  Eftir Dale Wasserman
  Leikstjóri Guðjón Sigvaldason.
  Frumsýnt 9. feb. 2008.

  Gaukshreiðrið endurspeglar á óviðjafnanlegan hátt þann uppreisnaranda sem ríkti í vestrænum heimi á seinni helmingi sjöunda áratugar síðustu aldar. Það gerist á ríkisreknu geðsjúkrahúsi þar sem einn vistmaður æsir sjúklinga á stofnuninni með sér í uppreisn gegn því sem hann telur vera miskunnarlaust harðstjórnarkerfi. Kerfið bregst ókvæða við og ekkert er látið ógert til að brjóta upprei...

 • Batnandi maður

  Batnandi maður eftir Ármann Guðmundsson í leikstjórn höfundar
  Frumsýnt 24. feb. 2007

  Batnandi maður fjallar á gráglettinn hátt um sjómanninn Sigmar sem fengið hefur nóg af sjómennsku og sér tækifæri þegar hann lendir í vinnuslysi til þess að láta úrskurða sig öryrkja og njóta þannig lífsins á kostnað skattborgaranna.

  Hann sogast brátt inn í heim sem var honum að öllu ókunnugur, eignast nýja vini og óvini, lendir í útistöðum við kerfið og verður svo sannarlega reynslunni ríkari. En þegar upp e...

 • Pókók

  Pókók eftir Jökul Jakobsson í leikstjórn Vilhjálms Hjálmarssonar
  Frumsýnt 11. mars 2006
  Pókók fjallar um mann sem er ný sloppinn af Litla Hrauni. Hann ætlar að setja á markað og græða stórkostlega á sælgæti, sem vinur hans og samfangi fann upp. En ekki er auðvelt að fylgja hinum gullna vegi til ríkidóms og ekki er sælgætið eins vænt og talið var í fyrstu. Inn í leikritið fléttast blekkingar, svik og brögð, fegurðardrottingar og óprúttnir þjófar. Leikritið er í 4 þáttum og er tímalaust. Það var sam...

 • Kirsuberjagarðurinn

  Kirsuberjagarðurinn
  Gamanleikur í fjórum þáttum eftir Anton Pavlovitsj Tsjekhov
  Leikstjóri: Guðjón Sigvaldason
  Frumsýnt var 4. mars 2005

  Kirsuberjagarðurinn er leikrit um fjölskyldu, sem er að missa ættaróðalið, vegna skulda.

  Óðalsfrúin heldur sínu striki og lifir hátt, eyðir í ferðalög og alls kyns óþarfa. Heldur þjónustufólk, sem er duglegt að borða, þótt fæðið sé dýrt t.d. á veitingahúsum.

  Kirsuberjatrén eru orðin gömul og berin þroskast seint og illa, sem kemur kannski ekki að sök, því engin...

 • Fílamaðurinn

  Fílamaðurinn eftir Bernard Pomerance
  Leikstjóri Guðjón Sigvaldason
  Frumsýnt 27. feb. 2004

  „Fílamaðurinn“ fjallar um þekkta persónu, John Merrick, sem uppi var á Englandi í lok nítjándu aldar. Hann var svo afskræmdur af ákveðnum beinasjúkdómi að hann gekk undir nafninu Fílamaðurinn.

  Leikhópurinn kýs í þessari uppfærslu sinni að snúa við gildunum, allir eru fatlaðir nema Fílamaðurinn, og fær áhorfandinn þannig aðra sýn á verkið en hefur verið í fyrri uppfærslum hérlendis.

  John kemst undir læknish...

 • Á fjölum félagsins

  Höfundur leikrits og söngtexta: Unnur María Sólmundardóttir
  Frumsýnt 8. febrúar 2003

  Á fjölum félagsins fjallar um fyrirlestur frú Þorgerðar Kvaran leikhússpekúlants um það hvernig ber að standa að (eða kannski öllu heldur hvernig ætti ekki að standa að) stofnun áhugaleikhópa. Hún rekur feril Félagsins, frá stofnfundi fyrstu félagsmannanna til stjórnarskiptanna í lok fyrsta starfsársins og styðst við myndskeið úr einkasafni sínu, en af eigin frumkvæði gerðist hún persónulegur verndari þessa hóps...

 • Nakinn maður og annar í kjólfötum

  Nakinn Maður og annar í kjólfötum eftir Dario Fo
  Í leikstjórn Eddu V. Guðmundsdóttur
  Frumsýnt 20. janúar 2001

  Halaleikhópurinn sýnir að þessu sinni aðeins Nakinn maður og annar í kjólfötum sem var eitt verka í þríleiknum Þjófar, lík og falar konur.

  Höfundurinn Dario Fo er ítalskur, fæddur 1926 og hefur skrifað fjölda leikrita sem sýnd hafa verið um víða veröld við miklar vinsældir.

 • Jónatan

  Höfundur og leikstjóri: Edda V. Guðmundsdóttir
  Frumsýnt 11. mars 2000

  Jónatan býr í Hátúni og er á leið þaðan og ætlar að fara að búa sjálfstætt. Er orðinn nokkuð hress eftir slys sem olli því að nú er hann í hjólastól og lamaður upp að mitti. Hann hefur verið lengi að ná þeirri heilsu sem hann býr nú að og hefur verið langt niðri, vonlaus og reiður og það var ekki fyrr en nýlega að aðeins tók að birta.

  Hann fékk óvænt verkefni, en það var að þýða vissan málaflokk en hann er mikill tungumálama...

 • Trúðaskólinn

  Trúðaskólinn eftir Friedrich Karl Waechter í þýðingu Gísla Rúnars Jónssonar
  Frumsýnt 17. apríl 1999

  Sýning Halaleikhópsins á Trúðaskólanum var flutt í útfærslu enska leikhúsmannsins Ken Cambell á þessu vinsæla barnaleikriti. Campbell fæddist í Ilford á Englandi árið 1941 og er leikari að mennt. Hann hefur starfað jöfnum höndum sem leikari, leikstjóri og höfundur. Einleikir hans hafa vakið mikla athygli, James Vu heitir einn þeirra sem fékk m.a. Evening standard verðlaunin fyrir gamanleik og hl...

 • Búktalarinn

  Búktalarinn eftir Þorstein Guðmundsson
  Frumsýnt 16. jan. 1998

  Búktalarinn gerist baksviðs á íslenskum skemmtistað fyrir u.þ.b. þrjátíu árum. Búktalarinn, sem kominn er á miðjan aldur, rifjar upp þann tíma sem hann var að byrja að skemmta. Hann minnist félaga sinna sem allir voru skemmtikraftar, töframenn, söngvarar eða fimleikafólk svo dæmi sé tekið.

 • Gullna hliðið

  Höfundur Davíð Stefánsson frá Fagraskógi
  Leikstjóri Edda V. Guðmundsdóttir
  Frumsýnt 16. nóv. 1996

  Davíð Stefánsson skrifaði leikritið Gullna hliðið upp úr alkunnri þjóðsögu, Sálinni hans Jóns míns, en áður hafði hann ort ódauðlegt kvæði um sama efni. Þjóðsagan er einstök í sinni röð að efni og framsetningu.

  Hún var prentuð í síðara bindi Íslenskra þjóðsagna og ævintýra árið 1864, en Matthías Jochumsson, sem þá var við nám í Prestaskólanum skrásetti hana. Sagan er ekki til í annarri gerð, svo a...

 • Túskildingsóperan

  Túskildingsóperan
  Eftir Bertolt Brecht
  Frumsýnd 2. desember 1995

  Bertolt Brecht skrifaði Túskildingsóperuna (die Dreigroschenoper) árið 1928 og var hún fyrst flutt í Theater am Schiffbauerdamm í Berlín, 31. ágúst það sama ár. Túskildingsóperan er unnin upp úr Betlaraóperunni eftir Bretann John Gay (skrifuð 1728) og fjallar líkt og hún um almúga og undirmálsfólk en Túskildingsóperuna færir þó Brecht til í tíma og velur henni sögusvið í Lundún um um aldamótin þar síðustu.

   

  Túskildingsóperan e...

 • Allra meina bót

  Allra meina bót
  Eftir Patrik og Pál
  Frumsýnt 10. mars 1995

  Leikritið Allra meina bót er gamanleikrit, sem gerist á ónefndri sjúkrastofu. Þar ræður ríkjum ókrýndur konungur allra skurðlækna, sem sker allt sem hníf festir á. Þangað kemur illa haldinn ungur maður með rannsóknarlögregluna á hælunum vegna fjársvikamáls, en hann átti fyrirtæki, sem urðu gjaldþrota. Þegar á sjúkrastofuna kemur lendir ungi maðurinn í atburðarás, sem hefur ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Spenna, kímni, hasar og mikill sön...

 • Rómeo og Ingibjörg

  Höfundur Þorsteinn Guðmundsson
  Frumsýnt 19. nóv. 1993

  Leikritið var samið nú í sumar, sérstaklega fyrir Halaleikhópinn, en inn í það fléttast nokkur atriði úr „Rómeó og Júlíu“ eftir Shakespeare í þýðingu Helga Hálfdánarsonar. Leikritið fjallar um leikhóp sem er að setja upp sýningu og segir frá samskiptum og uppákomum innan hópsins í tengslum við verkefnið.

 • Aurasálin

  Aurasálin eftir Moliére í þýðingu Sveins Einarssonar var fyrsta verk Halaleikhópsins.
  Frumsýnt 16. janúar 1993
  Leikstjórar voru þeir Guðmundur Magnússon og Þorsteinn Guðmundsson.

  Aurasálin er klassíkur franskur gamanleikur frá 18. öld sem fjallar um aurasálina Harpagon. Hann á tvö börn sem eru farin að hugsa til giftingar. Ýmislegt verður þó til að koma í veg fyrir þær áætlanir og koma þar peningar mikið við sögu, því að mati föðurins er það lélegur maki sem lítinn hefur heimanmundinn. Svo vil...

Félagar

Leikhópurinn hefur það að markmiði sínu að iðka leiklist fyrir alla, hann er öllum opinn. Engin inntökupróf eru í Halaleikhópinn, við reynum að finna öllum eitthvað verðugt hlutverk. Allir eru velkomnir, í þessum hóp er fötlun hvorki hindrun né skilyrði heldur tækifæri. Þetta er blandaður leikhópur þar sem hver og einn kemur inn á sínum eigin forsendum.

Til að gerast félagi í þessum frábæra hópi má senda tölvupóst með upplýsingum og óska eftir inngöngu, netfangið er hér neðst á síðunni. Einnig má hafa samband við stjórn og ganga þannig frá beiðninni.

Í hópnum er þörf fyrir allskyns hæfileika, það er í mörg horn að líta við rekstur hans. T.d. þarf leikara, leikritaskáld, ljósamenn, hljóðmenn, tæknimenn, formann, gjaldkera og fleira stjórnarfólk, leikmyndasmiði, málara, sminkur, hárgreiðslufólk, söngvara, hljóðfæraleikara, saumakonur, búningahönnuði og hönnuði af öllu tagi, hugmyndaríkt fólk, miðasölufólk, ýmis eldhúsverk þarf að vinna og ræstitæknar eru mikilvægir, einhvern til að hughreysta og knúsa þegar mikið gengur á, aðstoðarfólk af ýmsu tagi, auglýsingahönnuð, fólk sem getur hjálpað við styrkumsóknir, fjáröflunarfólk, leikskrárhönnuði, bakara, einhver þarf að vinna í sjoppunni og sjá um hana, fólk til að hengja upp auglýsingar, einhvern sem brosir, upplýsingafulltrúa, tölvumann, einhvern til að sjá um heimasíðuna og er hér bara fátt eitt upptalið. Við þurfum semsagt fólk með mismunandi hæfileika. Allir geta eitthvað, að deila hæfileikum sínum með þessum hóp er tóm gleðiuppspretta bæði fyrir þann sem veitir og þiggur og deilir því með öðrum.

 

Subcategories

Stjórn Halaleikhópsins fyrr og nú.